luchtkwaliteit

Resultaten Airbezen 2014: “Verkeersgerelateerd fijn stof komt in hele stad voor”

In de lente van 2014 stonden 1000 Aardbeiplanten verspreid over de stad, ze maten de hoeveelheid fijn stof die op hun blaadjes terecht kwam. De bladeren van het AIRbezen-project zijn geanalyseerd, de resultaten in een kaart gegoten. Die kaart toont aan dat het verkeersgerelateerde fijn stof over het volledige grondgebied van de stad Antwerpen terug te vinden is. Wie binnen de Ring woont, is niet meer blootgesteld aan verkeersvervuiling dan wie in de districten woont. Het AIRbezen-project is een initiatief van prof.