×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.
Gezocht: Antwerpse scholen die mee willen experimenteren voor een betere luchtkwaliteit

Stadslab2050 zoekt vijf Antwerpse scholen die in 2019 willen werken aan een betere luchtkwaliteit op school. Tot en met 11 februari 2019 kunnen geïnteresseerde scholen zich aanmelden om een proefproject of living lab Zuivere Lucht te organiseren. Interesse om een proefproject te organiseren? Of blijf je graag op de hoogte van deze proefprojecten? Meld je dan aan via het aanmeldformulier onderaan dit artikel.

Zuivere lucht op school?

Kinderen besteden veel tijd op school. Een goede luchtkwaliteit op school is dus erg belangrijk. Maar hoe krijgen we de binnenlucht in scholen zuiverder? Moeten we de buitenlucht aanpakken in functie van die binnenlucht en denken aan autoluwe straten, properdere verwarmingssystemen of meer groen op de speelplaats? Of gaan we de binnenlucht zelf te lijf met luchtzuiveringsinstallaties? Betere verluchting? En wie hebben we hier voor nodig: leerkrachten, leerlingen, ouders, de buurt, de stad …?

Het Antwerpse innovatielabo Stadslab2050 wil een antwoord vinden op deze en aanverwante vragen, en ging daarom in 2018 van start met het project Zuivere Lucht. We brachten experten uit verschillende domeinen met elkaar samen, en gingen in gesprek met specialisten, met schooldirecties, leerkrachten, leerlingen en ouders. De inzichten uit deze workshops en interviews willen we in 2019 gaan toetsen aan de praktijk in proefprojecten of living labs. Zulke living labs brengen verschillende betrokkenen samen om innovatieve oplossingen te zoeken door middel van experimenten – niet in een labo, maar wel in de echte wereld.

Daarom zoeken we vijf scholen die met hun leerlingen, buurtbewoners, medewerkers, ouders en specialisten ter zake aan de slag gaan. De experimenten moeten niet enkel de luchtkwaliteit in de experimenterende school verbeteren maar ons zeker ook leren wat werkt en wat niet, zodat we de resultaten breed kunnen uitdragen om onze kinderen een gezondere lucht en dus gezondere jeugd te bezorgen.

Ben jij de school die we zoeken?

Stadslab2050 zoekt vijf Antwerpse lagere of secundaire scholen die in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt samen met ons aan de slag willen gaan om de luchtkwaliteit op school te verbeteren.

Daarbij zijn we concreet op zoek naar scholen die in een omgeving liggen met een relatief slechte buitenlucht kwaliteit: ligt je school langs of vlakbij een drukke weg (bv. vlakbij een drukke invalsweg, aan een weg met veel doorgaand en/of lokaal verkeer, of op minder dan 300 m van de Ring), dan kom je in aanmerking voor een proefproject binnen ons Stadslab.

Van deelnemende scholen verwachten we:

 • De school zet in 2019 (laatste semester van schooljaar 2018-2019 en/of eerste semester van schooljaar 2019-2020) samen met Stadslab2050 een proefproject op rond luchtkwaliteit (timing bespreekbaar). Dit proefproject zet zowel in op het meten van de luchtkwaliteit op school als op het uitdenken en uittesten van maatregelen om de luchtkwaliteit op school te verbeteren.
 • Het proefproject wordt gesteund door de schooldirectie, en betrekt leerkrachten, leerlingen, ouders en buurtbewoners om samen oplossingen te bedenken en te testen. Er is een voldoende groot draagvlak bij deze verschillende stakeholders om een proefproject op te zetten.
 • Binnen de school is er een duidelijk aanspreekpunt dat het proefproject coördineert.
 • De school rapporteert over het proces en de resultaten van het proefproject via een logboek.
 • De school is bereid de opgedane ervaringen en inzichten te delen met andere scholen en met een breed publiek.

Wat biedt Stadslab2050 aan?

De geselecteerde scholen kunnen rekenen op:

 • Advies en ondersteuning door - en samenwerking met - stedelijke diensten bij het opzetten, uitvoeren en zichtbaar maken van het proefproject.
 • Ondersteuning bij het opzetten van luchtkwaliteitsmetingen op school, op basis van een nieuwe toolbox hoemeetiklucht.eu die tijdens de proefprojecten zal worden getest. Meetsensoren zullen ter beschikking gesteld worden van de scholen, en moeten dus niet door de school worden aangekocht.
 • Procesbegeleiding door een professioneel bureau bij het opzetten van het proefproject (1,5 dag per proefproject).

Stadslab2050 stelt geen financiële middelen ter beschikking voor de proefprojecten. Samen met de geselecteerde scholen zal wel gezocht worden naar financiering, indien nodig voor het experiment.

Wat is de timing van de proefprojecten?

 • Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier tot en met 11 februari 2019 om een proefproject zuivere lucht te organiseren.
 • Aangemelde scholen worden gecontacteerd in de tweede helft van februari voor een verkennend (telefoon)gesprek.
 • Indien er veel kandidaten zijn, organiseren we voor de geïnteresseerde scholen een oriënterende workshop op woensdagnamiddag 27 februari. Blokkeer dit moment dus voorlopig al in je agenda.
 • De selectie gebeurt door een jury samengesteld uit medewerkers van Stadslab2050, experten luchtkwaliteit en onderwijs van stad Antwerpen, Ecoscholen Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij, en onze Nederlandse partner GGD Haaglanden.
 • Ten laatste op 11 maart 2019 worden de geselecteerde scholen bekendgemaakt.
 • De proefprojecten zelf lopen van 11 maart tot 20 december 2019

Wat als je niet geselecteerd wordt?

Word je niet geselecteerd, maar blijf je toch graag betrokken? Op een aantal momenten in 2019 stellen we de voorlopige en tussentijdse leerlessen en resultaten uit de proefprojecten voor, en reflecteren we hierover met de geïnteresseerde scholen. Ondersteunend materiaal dat in de loop van het Stadslab2050-traject ontwikkeld wordt, zal ook ter beschikking gesteld worden aan alle scholen.

Bovendien bekijken we met de niet-geselecteerde scholen of zij op een andere manier ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld via Ecoscholen.

Wil je nu al aan de slag gaan? Hier vind je heel wat tips en tricks voor een gezonder binnenklimaat in de klas.

Een living lab niet haalbaar voor jouw school?

Zie je het als school niet zitten om in 2019 zelf een proefproject zuivere lucht op te starten, maar blijf je wel graag op de hoogte? Laat het ons dan weten via info@stadslab2050.be.

Meer weten over het project Zuivere Lucht?

Deze oproep kadert in het Europese project Zuivere Lucht. Dit project wil de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit beperken door luchtzuiveringstechnieken te innoveren, en door samen met burgers de luchtkwaliteit te meten en lokale oplossingen te bedenken.

Het project Zuivere Lucht komt tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Vlaanderen Nederland. De vijf partners in het project zijn de Vlaamse Milieu Maatschappij, GGD Haaglanden, Universiteit Antwerpen, VFA Solutions en stad Antwerpen.

 

De inschrijvingen zijn afgelopen

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet