Startmoment klimaatbestendig Sint-Andries

Het startmoment van klimaatbestendig Sint-Andries op 2 februari was een succes. In totaal 55  personen legden hun kennis samen om tot werkbare ideeën te komen voor hun wijk. Naast bewoners van Sint Andries waren er ook buurtgroepen, verschillende organisaties (jeugdwerking, scholen, dienstencentrum, sociale huisvesting, etc.), experten vanuit verschillende stadsdiensten, overheden, kennisinstituten en nutsmaatschappijen.

Mijn kijk op de wijk

In 6 groepen, waar mensen met verschillende profielen samenzaten werd de wijk onder de loep genomen. Aan de hand van vragen zoals ‘Welke plekken in de wijk zorgen voor verkoeling’ en ‘Welke plekken in de wijk hebben worden het vaakst getroffen door wateroverlast’ werden de knelpunten en opportuniteiten in Sint Andries in kaart gebracht.

Klimaatuitdagingen voor de wijk

Hierna bedacht ieder voor zich een drietal relevante uitdagingen om de wijk klimaatrobuust te maken. Deze uitdaging bespraken we vervolgens binnen de groepjes.

Dit leverde een mooie lijst met uitdagingen op. In een eerdere fase van het project gaven experten hun mening over wat de meest relevante uitdagingen voor klimaatadaptatie in Sint-Andries kunnen zijn. Deze resultaten werden gedeeld met het publiek. Opvallend was dat de groepen en de experts op hetzelfde spoor zaten. Toch werden er ook een heel aantal bijkomende uitdagingen geformuleerd.

Maar wat vonden wij nu de belangrijkste uitdagingen? Aan de hand van de ‘Kan Doe’ methodiek kwamen wij gezamenlijk tot een top 5 voor elke groep (midden van de cirkel).

Van uitdagingen naar acties

De top 5 uitdagingen werden  plenair gedeeld. Hierna was het tijd om over te gaan tot het formuleren van acties per groep. Deze eerste oogst van acties vormen het uitgangspunt voor de komende fase: de ideeën workshop. Aan het eind van de avond kon iedereen aangeven voor welk project men zich het liefst wil engageren.

Dit is er gebeurd sinds de startvergadering

De avond leverde tientallen acties op vanuit de verschillende werkgroepjes. Om hier structuur in te brengen hergroepeerde het projectteam de resultaten in een overzicht: ‘Kansenkaart Sint Andries’. 

Deelnemers die aangaven een rol te willen opnemen binnen concrete acties zijn wij één voor één aan het benaderen om de volgende bijeenkomst voor te bereiden.

De volgende bijeenkomst: vormgeven van acties!

Om voort te bouwen op hetgeen we 2 februari gezamenlijk zijn gestart komen we opnieuw samen op donderdag 9 maart in de grote zaal van de Thomas More Campus National in de Kronenburgstraat 66 van 19:30 tot 22 uur. Wij zullen verder werken aan een 15-tal concrete actie ideeën waaronder  het  project ‘ een testlocatie voor het maken van drinkwater van regenwater, een ‘cursus eerste hulp bij wateroverlast door de brandweer’, ‘ het eerste dakenpark van Antwerpen’ en het ‘Klimaatplein van Sint Andries op het Heldenplein’. Schrijf u hier in.

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet